Posts tagged "Abonelik"

Enerjisa Yeni Abonelik için Gerekli Belgeler (Soğuk Hava Depoları,Tarımsal Sulama,Tüzel Kişilerde..)

enerjisaEnerjisa Yeni Abonelik için Gerekli Belgeler (Soğuk Hava Depoları,Tarımsal Sulama,Tüzel Kişilerde..)

Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Depoları Müşterileri
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Bakanlığın İl Müdürlüklerinden, tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin alınmış belge.

İçme ve Kullanma Suyu Müşterileri

- Ticarethane müşteri grubundaki belgeler dışında ek bir belge istenmemektedir.

Tarımsal Sulama
- Formül proje numarası
- Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”
- Mülkiyetini belirleyen belge (kira sözleşmesi veya tapu kaydı veya ikametgâh)
- Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)
- Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekâletname
- Tarım İl Müdürlüğü’nden Tarımsal Sulama için alınan izin belgesi
- Vergi numarası, ticaret sicil numarası

Tüzel Kişilerde;
- Vergi numarası
- Ticaret sicil numarası
- Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

Aydınlatma
- Formül proje numarası
- Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”
- İlgili belediyeden alınan resmi belge ve yetki verilen kişinin geçerli kimlik belgesi,

Tüzel Kişilerde;
- Vergi numarası
- Ticaret sicil numarası
- Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

Gerçek Kişilerde;
- Ortak kullanımlar için (apartman, site v.b.); karar defteri
- Belediye/Karayolları için; resmi belge ve yetki verilen kişinin geçerli kimlik belgesi,
- İbadethane aydınlatması için; resmi yetki belgesi ve ibadethane olduğuna dair ilgili diyanet işlerinden alınmış belge

Soğuk Hava Depoları Müşterileri,Tarımsal Sulama Müşterileri,Aydınlatma Müşterileri ,Müşterek olarak aşağıdakiler de istenmektedir.

- Formül proje numarası
- İskân raporu
- Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”
- Mülkiyetini belirleyen belge (kira sözleşmesi veya tapu kaydı)
- Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)
- Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekâletname
- Vergi numarası, ticaret sicil numarası
- Zorunlu deprem sigortası gerektiren yerler için zorunlu deprem sigortası poliçesi ya da poliçe numarası ile birlikte poliçe sahibinin T.C. Kimlik numarası
Zorunlu Deprem sigortası ile ilgili detaylı bilgiye www.dask.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
- Abonelik yapılacak kişinin Kiracı ya da Mülk Sahibi olduğu bilgisi ve kiracıların;
- Mülk Sahibinin Özel kişi olması durumunda, Mülk Sahibinin TC Kimlik No, Ad ve Soyad bilgilerini
- Mülk Sahibinin Tüzel kişi olması durumunda Vergi No ve Ad/ Unvan bilgilerini
beyan etmesi gerekmektedir.
Tüzel Kişilerde;
- Vergi numarası
- Ticaret sicil numarası
- Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 25 Kasım 2013 at 14:10

Categories: E Ticaret   Tags: , , ,

Enerjisa Yeni Abonelik Gerekli Belgeler (Mesken,Ev İçin)

enerjisaEnerjisa Yeni Abonelik Gerekli Belgeler (Mesken,Ev İçin)
Yeni Tesise müşterilik için gerekli belgeler nelerdir?
Mesken
- Formül proje numarası
- İskân raporu (yapı kullanım izin belgesi)
- Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”
- Mülkiyetini belirleyen belgelerden herhangi birisi(kira sözleşmesi/ikametgâh, tapu kaydı, lojman tahsis belgesi vb.)
- Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)
- Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi
gereken vekaletname
- Zorunlu deprem sigortası gerektiren yerler için zorunlu deprem sigortası poliçesi ya da poliçe numarası ile birlikte poliçe sahibinin T.C. Kimlik numarası
Zorunlu Deprem sigortası ile ilgili detaylı bilgiye www.dask.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
- Abonelik yapılacak kişinin Kiracı ya da Mülk Sahibi olduğu bilgisi ve kiracıların;
- Mülk Sahibinin Özel kişi olması durumunda, Mülk Sahibinin TC Kimlik No, Ad ve Soyad bilgilerini
- Mülk Sahibinin Tüzel kişi olması durumunda Vergi No ve Ad/ Unvan bilgilerini
beyan etmesi gerekmektedir.

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler

- Gazi, dul, şehit yakınları için; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş aldığına dair bir yazı ve şehit veya gazi kimlik kartı
(Bu tarifede bulunan müşterilerimizin belgelerini her yıl Ocak ayında ilgili işletmelere bizzat kendileri ibraz etmeleri ve ilgili işletmelerin bu evrakları dosyalarda bulundurması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteri grubu için uygulanacak tarifeye uygulamasına son verilir. Şehit aileleri ve muharip/malul gazileri için, sadece ikamet ettikleri meskende tükettikleri elektrik enerjisi için bu tarife uygulanır, diğer müşteriliklerde (yazlık, bağ evi..) bu tarife uygulanmaz.)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 25 Kasım 2013 at 13:49

Categories: Genel   Tags: , , ,

Bunlar da ilginizi cekebilirclose